Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2018

kalina
1764 02ff 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viafischikella fischikella
kalina
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadepresja depresja

March 30 2018

kalina
1379 de6b 500
Reposted fromnazarena nazarena viakamlot kamlot

February 27 2018

kalina
6045 43a5 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagriber griber
kalina

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”

January 02 2018

kalina
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafischikella fischikella
kalina
przestać pić, 
mieć czas, 
pisać wiersze, 
być szczęśliwym, 
być szczęśliwym w związku,
w związku z czym?
— Wojtek Cichoń
kalina
Reposted frommayamar mayamar viagriber griber
kalina
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viamagenno magenno
kalina
1524 eb27 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafischikella fischikella
kalina
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viaikropka ikropka
kalina
4003 8322
Reposted fromkarahippie karahippie viamahre mahre
kalina
3030 c878 500

M. Hłasko

November 04 2017

kalina
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagriber griber
kalina
4315 9551
Reposted fromkarahippie karahippie viafischikella fischikella
kalina
7720 b49e 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viapasazer pasazer

October 28 2017

kalina
  I pomyślałam najbanalniej na świecie, jakie to niesprawiedliwe, że jest się z kimś blisko, tak blisko, że dotyka się jego myśli w głowie samym tylko spojrzeniem w oczy, że brzmienie głosu i słowa, które są z tego głosu zrobione, powtarza się sobie przed zaśnięciem, przytula się je ... a potem Ziemia się obraca o parę stopni, wszystko znika, jak gdyby nigdy nic, jest już inna pogoda, mówi się co innego innym uszom...
— Anna Janko
Reposted fromIriss Iriss viawardah wardah

October 22 2017

0655 335f 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viafischikella fischikella
kalina
4486 17dc
Where is my mind?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl