Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

6834 1ba3
Reposted fromLauderdak Lauderdak
kalina
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viasarkastyczna sarkastyczna
kalina
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamagenno magenno
0104 8442 500
3831 9087 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamahre mahre
kalina
4259 e724

Świetlicki, "Majowe wojny"
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viaeta eta

July 21 2017

kalina
8273 9c04
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagriber griber
kalina

July 18 2017

kalina
8367 ed5f 500
Reposted frommiststueck miststueck viafischikella fischikella

June 28 2017

kalina
0105 5264
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viafischikella fischikella
kalina
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaawaken awaken
4554 588b
Reposted frombaboooshka baboooshka viakamlot kamlot

June 16 2017

kalina

June 07 2017

kalina
9715 77d2 500
kalina
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viafischikella fischikella

June 05 2017

kalina
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamajj majj
kalina

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadepresja depresja
0859 dd74
Reposted fromLittleJack LittleJack viakamlot kamlot

May 28 2017

kalina
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viamahre mahre
kalina
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viafischikella fischikella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl