Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

kalina

June 07 2017

kalina
9715 77d2 500
kalina
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viafischikella fischikella

June 05 2017

kalina
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamajj majj
kalina

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadepresja depresja
0859 dd74
Reposted fromLittleJack LittleJack viakamlot kamlot

May 28 2017

kalina
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viamahre mahre
kalina
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viafischikella fischikella
2218 be6e 500

the-night-picture-collector:

Hiroshi Watanabe, Octopus

May 23 2017

kalina
7187 68c0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaRumianek Rumianek
kalina
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viadepresja depresja

May 18 2017

1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaawaken awaken
0930 601b 500
Reposted fromLauderdak Lauderdak

May 10 2017

kalina
9189 27cc
Reposted fromJMB03 JMB03
8232 ce0e
Reposted fromJMB03 JMB03

April 23 2017

6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viacattolico cattolico

April 18 2017

5949 d347 500

framboisii:

inspirATION

Reposted fromLauderdak Lauderdak
kalina
7380 272e 500
Reposted fromu-dit u-dit viafischikella fischikella

April 12 2017

kalina
7252 26be

March 28 2017

kalina
8347 895a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl