Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viaawaken awaken

October 06 2017

5662 3332 500
Reposted frombrumous brumous viaawaken awaken

September 30 2017

kalina

September 27 2017

kalina
Nie chodziliśmy ze sobą
nie można tak tego nazwać
jeśli chodzi się ze sobą 
wyłącznie do łóżka
i wiesz
to nie był związek
choć ręce były związane
ale tak już chyba jest
kiedy ktoś kochał za bardzo
i pali go w gardle to słowo
jedna miłość na jedno życie
proszę więc
nie złość się na mnie
ja nie mam już do tego serca.
— Maria Goniewicz - 22
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaawaken awaken

September 25 2017

4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaeta eta
kalina
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viagriber griber
kalina
6954 5bd5 500
Reposted fromVictorialies Victorialies viafischikella fischikella

September 19 2017

kalina
3776 b2b6
Reposted fromparkaboy parkaboy viapasazer pasazer

September 14 2017

kalina
1287 59ec
Reposted fromIriss Iriss viasarkastyczna sarkastyczna
kalina
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafischikella fischikella
kalina

August 16 2017

6834 1ba3
Reposted fromLauderdak Lauderdak
kalina
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viasarkastyczna sarkastyczna
kalina
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamagenno magenno
0104 8442 500
3831 9087 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamahre mahre
kalina
4259 e724

Świetlicki, "Majowe wojny"
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viaeta eta

July 21 2017

kalina
8273 9c04
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagriber griber
kalina

July 18 2017

kalina
8367 ed5f 500
Reposted frommiststueck miststueck viafischikella fischikella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl