Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

kalina
9102 c92c 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viapasazer pasazer
kalina
8785 9963 500
Reposted fromyikes yikes viafischikella fischikella
kalina
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapasazer pasazer
kalina

May 07 2019

kalina
4119 aa4f 500
Reposted frompiehus piehus viausmiechprosze usmiechprosze
5985 99cc 500
Reposted fromrepostedfrom repostedfrom viaawaken awaken

April 25 2019

kalina
2995 ca01 500
Reposted fromhare hare viagriber griber

September 30 2018

kalina
3178 f72a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRumianek Rumianek
kalina
3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viaRumianek Rumianek
kalina
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadepresja depresja
kalina
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viadepresja depresja

July 07 2018

kalina
1764 02ff 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viafischikella fischikella
kalina
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadepresja depresja

March 30 2018

kalina
1379 de6b 500
Reposted fromnazarena nazarena viakamlot kamlot

February 27 2018

kalina
6045 43a5 500
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viagriber griber
kalina

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”

January 02 2018

kalina
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafischikella fischikella
kalina
przestać pić, 
mieć czas, 
pisać wiersze, 
być szczęśliwym, 
być szczęśliwym w związku,
w związku z czym?
— Wojtek Cichoń
kalina
Reposted frommayamar mayamar viagriber griber
kalina
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viamagenno magenno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...